3-Partijen Escrow Overeenkomst

Een 3-partijen overeenkomst is een één-op-één escrow regeling tussen de leverancier, één specifieke licentienemer/gebruiker en Escrow4all als escrow agent. De gebruiker is de enige rechthebbende die aanspraak kan maken op het escrow depot. Dit type overeenkomst is met name interessant bij maatwerk applicaties en wanneer klanten sporadisch vragen naar Software Escrow en SaaS Escrow.

Juridisch

Alle afspraken worden vastgelegd in een helder escrow contract. Omdat een 3-partijen overeenkomst specifiek wordt opgezet, kunnen afwijkende afspraken tussen leverancier en gebruiker eenvoudig worden doorgevoerd. Escrow4all controleert en adviseert of de wijzigingen consequenties heeft voor de praktische uitvoerbaarheid en positie van de tegenpartij.

Technisch

Escrow4all voert op alle depots een VerifOne basis controle uit. Onze basis verificatie is omvattender dan die van andere aanbieders omdat we actief op zoek gaan naar broncode van het betreffend product. Binnen enkele dagen na de uitvoering, ontvangen de partijen een verificatierapport met de bevindingen.

Update

Omdat software 'leeft' en onderhevig is aan veranderingen, bieden wij standaard de mogelijkheid om twee deponeringen per jaar uit te voeren. Is een hogere frequentie wenselijk, dan is dat uiteraard geen punt. Klanten kunnen zonder vooraankondiging nieuwe depots opsturen.

Escrow4all initieert alle te nemen stappen en onze ervaren medewerkers begeleiden u graag door het gehele proces.

Downloads

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact op!

T: 020 - 342 0250
E:

Voordelen

  • Maximale flexibiliteit
  • VerifOne verificatie op ieder depot
  • Standaard twee geverifieerde updates per jaar
  • Transparante tarieven