SaaS Escrow

Bij 'klassieke' Software Escrow regelingen draait alles om de broncode: vastleggen, veilig bewaren, controleren, updaten en in uitzonderlijke gevallen uitleveren aan de gebruiker.

Bij Software-as-a-Service en Cloud Computing - waarbij de applicatie en data door de SaaS aanbieder wordt gehost - ligt de focus wat continuïteit betreft op het onafgebroken gebruik van de webapplicatie en veilig stellen van toegang tot de gebruikersdata.

Escrow4all heeft innovatie hoog in het vaandel. Dat moet ook wel, want we zijn in dienst van de IT sector. Vanuit de behoeften van de eindgebruiker hebben wij onze SaaS Escrow regeling ontwikkeld. Daarbij hebben wij niet getwijfeld om industry habits los te laten en een nieuw industry-benchmark te creëren: het bewaren van broncode is niet langer het primaire uitgangspunt.

Uit ervaring weten wij dat op grote schaal broncode escrow regelingen worden gesloten voor SaaS applicaties - van CRM tot financiële pakketten. Voor de eindgebruiker heeft dit weinig tot geen waarde. Immers, met een broncode escrow kan men in theorie de applicatie snel weer opbouwen. In de praktijk zal dit niet meevallen omdat de know-how ontbreekt. Zelfs een goed voorbereide migratie neemt meer tijd in beslag dan gepland. En hoe zit het met de beschikbaarheid van de actuele gebruikersdata?

Het service model van SaaS is minder universeel dan die van client-server dan wel op locatie geïnstalleerde software. Daarom is er ook niet één type SaaS Escrow regeling die alle scenario's dekt. Maar wel - op basis van uw business case en requirements - modulaire, samenhangende diensten en afspraken die een coherent geheel vormen. Denk hierbij aan:

 • Juridisch gebruiksrecht op de continuïteitsdienst en eventueel broncode depot
 • Afspraak met hosting provider / co-locatie waarbij deze toezegt onder alle omstandigheden 'door te draaien' (Overeenkomst Continuering Hostingdiensten) terwijl Escrow4all de financiële verplichtingen overneemt
 • Technische Verificaties:
  • Access Check - verzamelen en controleren van gegevens met betrekking tot toegang infrastructuur
  • Maintenance Check - verzamelen en controleren van gegevens met betrekking tot onderhoud
 • Maatwerk: 'brandoefening' om een scenario van uitval te simuleren
 • Optioneel het bewaren van broncode en technische documentatie

Neem contact op met ons sales team voor nadere informatie met betrekking tot SaaS Escrow.

Downloads

SaaS Escrow

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact op!

T: 020 - 342 0250
E:

Voordelen

 • Applicatie en data altijd beschikbaar
 • Turn-key escrow oplossing
 • Sluitende continuïteitsregeling
 • Voorkomen ipv genezen
 • Dé SaaS Escrow oplossing volgens Automatisering Gids