Escrow bij Aanbestedingen

Bij aanbestedingen van bedrijfsmatige software is het gangbaar om een escrow clausule op te nemen. Software voor document management, personeelsinformatie, financiële administratie, etc. is immers bedrijfskritisch. Een escrow regeling is een doeltreffende methode om operationele risico's te reduceren.

Echter, wanneer de aanbesteding is gegund en software geleverd, vergeten partijen vaak deze clausule te effectueren in een escrow overeenkomst. Escrow4all helpt graag de aanbestedende organisatie en de leverancier wie de opdracht is gegund dit te voorkomen.

Gebruiker | aanbestedende organisatie

Omdat u bij een aanbesteding vooraf niet weet met wie u zaken doet, heeft u een escrow clausule in de aankondiging opgenomen als risicobeheerinstrument. Hiermee waarborgt u eenvoudig de continuïteit van uw investering. Als u ons informeert dat een escrow regeling in de toekomst opgezet dient te worden, zullen wij het proces verder monitoren. Bij gunning van de opdracht komen wij in actie en zullen wij een passende escrow regeling effectueren.

Leverancier | inschrijvende partij

Bij een aanbesteding wordt u gevraagd zorg te dragen voor een escrow regeling bij de software of web applicatie die u levert. Omdat u kwaliteit hoog in het vaandel heeft en het belangrijk vindt dat afspraken worden nagekomen, schakelt u Escrow4all in. Als u ons laat weten dat u in een aanbesteding traject zit, dan helpen wij u graag met een passende reactie en invulling (duidelijke offerte, flexibele invulling, etc.).

Escrow monitoring service bij aanbestedingen

  • Periodiek contact met project verantwoordelijke
  • Na gunning en levering: Effectueren van escrow regeling tussen de partijen op basis van heldere, vast omlijnde afspraken
  • De invulling wordt adequaat afgestemd op uw situatie-bijvoorbeeld:
    • tussentijdse escrow depots tijdens ontwikkelfase van (maatwerk) software
    • snel schakelen wanneer dat gewenst is
    • uitgebreide verificatie van software in escrow depot als onderdeel van acceptatie test

Praktische adviezen

Op basis van onze ervaring heeft Escrow4all het document 'Escrow bij aanbesteding - praktische tips' opgesteld. Deze kunt u opvragen bij ons sales team.

Downloads

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact op!

T: 020 - 342 0250
E:

Gerelateerde producten