Oplossingen

Overige oplossingen

  • Knowledge Escrow
  • Verkoop Software product
  • Splitsing IE-rechten software
  • Maatwerk escrow
Intro

Grote kans dat wij de passende escrow oplossing al kennen én kunnen leveren

Het principe van escrow, een waarborg in handen geven aan een onafhankelijke derde partij, wordt bij software al meer dan vijfentwintig jaar toegepast. Maar het is ook mogelijk om andere vormen van intellectueel eigendom, zoals embedded software, formules, blauwdrukken of receptuur, bij een onafhankelijke partij te laten bewaren. Sterker nog: het komt steeds vaker voor.

Onze beproefde werkprocessen en ISO 27001 gecertificeerde backoffice faciliteiten kunnen ook buiten het software domein meerwaarde bieden. Het intellectueel eigendom van de leverancier is daardoor gewaarborgd en de gebruiker heeft onder specifieke, vooraf overeengekomen situaties toegang tot het in escrow gegeven materiaal.

In uiteenlopende situaties kan Escrow4all de rol van een onafhankelijke derde en deskundige bewaarder vervullen. Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag op weg. Valt uw vraagstelling buiten onze scope, dan hoort u het ook direct.

Voorbeelden

Vind hieronder een paar van de vele mogelijkheden die Escrow4all biedt.

Knowledge Escrow

Onder de noemer Knowledge Escrow verzorgt Escrow4all escrow regelingen voor het borgen van digitale knowhow. De afnemer neemt specifieke licenties of halffabricaten af en wil verzekerd zijn dat de onderliggende knowhow altijd beschikbaar blijft. Ook in het geval de leverancier in deconfiture is geraakt.

Escrow4all heeft onder andere ervaring met escrow-regelingen als:

  • Een bouwtekening van windmolens
  • Embedded software voor aansturing van machines
  • Een chip/printplaat van een game console
  • Een scheikundige formule van een oliemaatschappij
  • De receptuur van een supplement van een brandbestrijdingsmiddel

Escrow4all zorgt ervoor dat updates worden bijgehouden, verificaties worden uitgevoerd (waar nodig met specialisten in de betreffende materie) en waakt over de depots. Zo worden de tegenstrijdige belangen van beide partijen behartigd.

Verkoop software product

Bij een koop/verkoop transactie van een software product wordt Escrow4all door de koper en verkoper ingeschakeld om de authenticiteit te borgen. De verkoper deponeert een kopie van de broncode en documentatie, deze wordt door Escrow4all geverifieerd op volledigheid. Heeft de koper aan de betalingsverplichtingen voldaan, dan ontvangt de verkoper de broncode.

Splitsing IE-rechten software

Bij het afstoten c.q. het verzelfstandigen van de software-unit van een bank zijn afspraken gemaakt voor het afsplitsen van de software. Escrow4all wordt betrokken om de naleving van de afspraken te monitoren. Tevens worden depots van vóór en na de splitsing bewaard als referentie bij eventuele geschillen.

Maatwerk escrow

Soms is een continuïteitsvraagstuk dermate complex dat naar alternatieve invullingen gekeken moet worden. Bijvoorbeeld middels een aparte entiteit/stichting continuïteit. Als kennisleider zijn wij als geen ander in staat om u te adviseren over de voor- en nadelen vanuit alle invalshoeken. Omdat wij geen ‘urenschrijvers’ zijn en alle mogelijkheden aanbieden, is het advies altijd objectief.

Proces

Elke klant is voor ons uniek, maar toch doorlopen wij een vaste en beproefde procedure.

01

Analyse

Blik op uw unieke businesscase

02

Advies

Gebaseerd op jarenlange ervaring

03

Uitvoering

Secuur, pragmatisch en professioneel

Contact

Laten we kennismaken

Op zoek naar innovatieve escrow oplossingen?
Neem geheel vrijblijvend contact op.