Oplossingen

Software Escrow

Minimaliseer de risico’s met kwalitatieve escrow-regelingen

Introductie

Doordachte software escrow regelingen voor kwaliteitsbewuste ISVs en gebruikersorganisaties

Iedere organisatie of onderneming maakt gebruik van softwareapplicaties voor het aansturen van primaire processen. Of het nu software is voor de financiën of voor ERP, voor document management of voor HRM, bedrijven kunnen niet zonder.

Maar wie is er eigenlijk eigenaar van de broncode en wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer een softwareleverancier ophoudt te bestaan? Software escrow is wereldwijd een veelvuldig toegepast middel om de risico’s en de leveranciersafhankelijkheid te minimaliseren.

Escrow4all heeft zich toegelegd op kwalitatieve en actieve escrow-regelingen. Daarbij worden de broncode en de technische documentatie van software niet alleen veilig bewaard, maar ook vakkundig gecontroleerd en volgens een afgesproken schema vernieuwd.

Vervolg

Proactieve en open communicatie zijn belangrijke kernwoorden van onze dienstverlening.

Zo heeft iedere partij, van softwareleverancier tot gebruiker, altijd inzage in de status van de escrow-regelingen door ons gebruiksvriendelijke Escrow Portal.

Escrow4all is kennisleider, en heeft de juiste ervaring in huis om uw businesscase als uniek uitgangspunt te beschouwen. Wij zorgen ervoor zorgen dat onze escrow-oplossingen perfect aansluiten bij uw eisen en wensen.

De voordelen voor de softwareleverancier

  • U behoudt controle over uw intellectueel eigendom
  • U kunt proactief tegemoet komen aan de wensen van uw potentiële klanten
  • U gaat verantwoord ondernemen

De voordelen voor de softwaregebruiker

  • U waarborgt de continuïteit van uw bedrijfsprocessen
  • U stelt uw investering in software veilig
  • U verzekert uzelf tegen gevolgschade na een IT-uitval
Juridisch

Een software escrow-regeling kan op een aantal manieren worden ingevuld.

De overeenkomsten komen in twee vormen voor (uitzonderingen daargelaten).

Drie-partijen-overeenkomst
Een regeling tussen de leverancier, één specifieke licentienemer of gebruiker en Escrow4all als escrow-agent. De gebruiker is de enige rechthebbende die aanspraak kan maken op het escrow-depot. Dit type overeenkomst is met name interessant bij maatwerkapplicaties en wanneer maximale flexibiliteit nodig is.

Twee-partijen-mantelovereenkomst
Een schaalbare escrow-oplossing die gebaseerd is op het one-to-many principe. Op basis van de mantelovereenkomst tussen de leverancier en Escrow4all worden de algemene escrow-bepalingen opgesteld. Door middel van een zogenaamd derdenbeding kunnen gebruikers eenvoudig en efficiënt begunstigde worden van het escrow-arrangement.

Inhoudelijk gezien zijn er allerlei oplossingen mogelijk. Denk aan:

Standaard-overeenkomst
De ‘standaard’ escrow-regeling is tussen een licentieverlener en een licentienemer. Ook wel leverancier en gebruiker genoemd. Doorgaans wordt een escrow-regeling in de licentie-overeenkomst, onderhoudscontract of SLA bedongen. De escrow-overeenkomst vormt de onderliggende uitwerking.

Distributeur-overeenkomst
Als distributeur, reseller, white-label aanbieder, value-added reseller of system integrator kunt u op twee manieren gebruik maken van escrow-regelingen. Als escrow-begunstigde, tegen uitval van een leverancier, of juist als escrow-verlener richting uw klant.

Broncodebeheer-overeenkomst
Wanneer u als gebruiker de juridische eigenaar van een (maatwerk)applicatie bent en het uw intellectuele eigendom is, maar u voor bijvoorbeeld onderhoud, updates en aanpassingen afhankelijk blijft van de softwaremaker, kunnen wij u toegang bieden tot een up-to-date en geverifieerd escrow-depot. Wij waken met grote zorg over uw eigendom, maar u kunt er altijd onmiddelijk bij.

Deponering

Veilig en efficiënt het escrow materiaal deponeren.

Het aanleveren van escrow materiaal kan bij Escrow4all op verschillende manieren. Veiligheid staat hierbij altijd voorop. Zo kunt u gebruik maken van de sFTP uploadfaciliteit van Escrow4all. U versleutelt het bestand met de PGP (Pretty Good Privacy) public key van Escrow4all zodat het materiaal alleen door Escrow4all kan worden ontsleuteld.

Daarnaast kunnen we escrow depots ook eenvoudig actueel houden door te koppelen met de repositories van de softwareleverancier. Escrow4all ondersteunt de meest gangbare repositories zoals:

AWS CodeCommit
Azure DevOps
BitBucket
GitHub
GitLab

Escrow4all zet tegenover ieder account een klantspecifieke repositorie op.
Het hebben van aparte repositories voor elke klant biedt louter voordelen waaronder versiebeheer, beveiliging, organisatie en samenwerking.

Technisch

De ervaren consultants van Escrow4all zijn de uitvinders geweest van de uitgebreide escrow-verificaties in Europa.

Met onze kennis van zaken hebben we drie verificatieniveaus ontwikkeld:

VerifOne
Een zorgvuldig uitgevoerde basiscontrole die plaatsvindt op ieder escrow-depot. We gaan hierbij actief op zoek naar de broncode van het product.

VerifTwo
Een universeel toepasbare verificatie waarbij de bestaande ontwikkelomgeving wordt geanalyseerd en de applicatie vervolgens wordt gecompileerd en getest.

VerifThree
Een vorm van verificatie waarbij eerst een schone ontwikkelomgeving wordt opgezet waarna achtereenvolgens een compilatie, een installatie en een test plaatsvinden aan de hand van een goedgekeurd projectplan.

Proces

Elke klant is voor ons uniek, maar toch doorlopen wij een vaste en beproefde procedure.

01

Analyse

Blik op uw unieke businesscase

02

Advies

Gebaseerd op jarenlange ervaring

03

Uitvoering

Secuur, pragmatisch en professioneel

Contact

Laten we kennismaken

Op zoek naar innovatieve escrow oplossingen?
Neem geheel vrijblijvend contact op.