Oplossingen

SaaS Escrow

Altijd toegang tot webapplicaties en uw data, ook als de leverancier het laat afweten.

Introductie

Altijd toegang tot webapplicaties en gebruikersdata, ook als de leverancier het laat afweten

Waar het bij software escrow-regelingen draait om het vastleggen, veilig bewaren, controleren, updaten en in uitzonderlijke gevallen uitleveren van de broncode ligt dat bij SaaS Escrow-regelingen heel anders. Bij Software-as-a-Service (SaaS) en cloud computing, waarbij de applicatie en data door de SaaS-aanbieder worden gehost, ligt de focus op het onafgebroken gebruik van de webapplicatie en het veiligstellen van de toegang.

Escrow4all is innovatief in al haar vezels. Vanuit de behoefte van de eindgebruiker hebben wij onze unieke SaaS Escrow-regeling ontwikkeld. Daarbij hebben wij niet getwijfeld om de oude gewoontes van onze industrie los te laten en een nieuwe standaard neer te zetten. Het bewaren van de broncode is daarbij niet langer het primaire uitgangspunt.

Samenwerking

Hosting providers

Escrow4all werkt samen met meer dan 50 hosting providers voor de uitvoering van SaaS Escrow regelingen.

Vervolg

Er worden vaak broncode escrow-regelingen gesloten voor SaaS-applicaties; van CRM tot financiële pakketten. Voor de eindgebruiker heeft dit weinig tot geen waarde.

Want hoewel het met een broncode escrow in theorie mogelijk is om de applicatie snel weer op te bouwen, zal dat in praktijk niet meevallen omdat de knowhow ontbreekt. Zelfs een goed voorbereide migratie neemt veel tijd in beslag. En hoe zit het met de beschikbaarheid van de actuele gebruikersdata?

Servicemodel van SaaS
Het servicemodel van SaaS is minder universeel dan dat van een client-server of van software die op locatie draait. Daarom is er ook niet één type SaaS Escrow-regeling dat alle scenario’s dekt. Maar op basis van uw unieke behoeften maken wij modulaire, samenhangende diensten en afspraken die een perfect en passend geheel vormen.

Hieronder vallen onder andere het juridisch gebruiksrecht op de continuïteitsdienst, een eventueel broncode-depot en een afspraak met de hosting-provider of de colocatie die toezegt onder alle omstandigheden door te draaien. Escrow4all neemt dan de financiële verplichtingen over.

Juridisch

De contractuele invulling van een SaaS Escrow-regeling bestaat uit twee onderdelen.

SaaS Escrow-overeenkomst tussen de en één of meerdere klanten.
Alle afspraken van de partijen en hun verplichtingen en rechten worden in een helder contract verwoord. Dit vormt het uitgangspunt van iedere escrow-regeling. Dat kunnen we doen voor één klant, maar ook voor honderden gebruikers.

De Overeenkomst Continuering Hostingdiensten
Dit is een bijlage in een SaaS Escrow-overeenkomst. Het gaat daarbij om een afspraak tussen Escrow4all en de hosting- partner waarbij die laatste toezegt onder alle omstandigheden ‘door te draaien’ terwijl Escrow4all de financiële ver-plichtingen overneemt. Ook als de SaaS-leverancier in gebreke is. maar ook voor honderden gebruikers.

Technisch

Bij een calamiteit is het cruciaal dat de onderdelen die van belang zijn voor het onderhoud aan de infrastructuur, de toegang en de toekomstige veranderingen veilig zijn gesteld.

Onze ervaren verificatie-consultants zorgen ervoor dat al die onderdelen zijn verzameld en dat ze gecontroleerd worden. Hieronder enkele voorbeelden hiervan.

Access check

Het verzamelen en controleren van gegevens die te maken hebben met de toegang tot servers en de infrastructuur.

Maintenance check

Het verzamelen en controleren van gegevens die te maken hebben met het onderhoud.

Broncode verificaties

Het controleren van software volgens een overeengekomen verificatieniveau en frequentie.

Procedure

Elke klant is voor ons uniek, maar toch doorlopen wij een vaste en beproefde procedure.

01

Analyse

Blik op uw unieke businesscase

02

Advies

Gebaseerd op jarenlange ervaring

03

Uitvoering

Secuur, pragmatisch en professioneel

Contact

Laten we kennismaken

Op zoek naar innovatieve escrow oplossingen?
Neem geheel vrijblijvend contact op.