Intro

Altijd toegang tot webapplicaties en gebruikersdata, ook als de leverancier het laat afweten

Waar het bij software escrow-regelingen draait om het vastleggen, veilig bewaren, controleren, updaten en in uitzonderlijke gevallen uitleveren van de broncode ligt dat bij SaaS Escrow-regelingen heel anders. Bij Software-as-a-Service (SaaS) en cloud computing, waarbij de applicatie en data door de SaaS-aanbieder worden gehost, ligt de focus op het onafgebroken gebruik van de webapplicatie en het veiligstellen van de toegang.

Escrow4all is innovatief in al haar vezels. Vanuit de behoefte van de eindgebruiker hebben wij onze unieke SaaS Escrow-regeling ontwikkeld. Daarbij hebben wij niet getwijfeld om de oude gewoontes van onze industrie los te laten en een nieuwe standaard neer te zetten. Het bewaren van de broncode is daarbij niet langer het primaire uitgangspunt.