Volledig ISO 27001 gecertifieerde escrow oplossingen

Als de meest vooruitstrevende escrow provider met meer dan 75 manjaren branche ervaring, heeft Escrow4all alle expertise in huis om actieve technologie escrow regelingen te effectueren. Enerzijds is het intellectueel eigendom van de leverancier in veilige handen. Anderzijds worden de belangen van de gebruiker adequaat beschermd.

Escrow4all biedt full-service escrow diensten - zoals Software Escrow, SaaS Escrow, Knowledge Escrow en uitgekiende Verificatiediensten - aan kwaliteitsbewuste opdrachtgevers. Als kennisleider creëert Escrow4all met beproefde oplossingen en doordachte processen meerwaarde voor haar klanten.

De selectie van een escrow provider dient zorgvuldig te geschieden. Daarom is het verstandig verder te kijken dan historie of beloftes. Een ieder weet dat informatiebeveiliging cruciaal is bij escrow dienstverlening. Niettemin is Escrow4all de enige (!) ISO 27001 gecertificeerde escrow provider in de Benelux. Naast tastbare kwaliteit hebben alle partijen via ons Client Portal optimale efficiency en 24/7 transparantie.

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Hoe kunnen wij u helpen?

Referenties