De gesloten overeenkomst rondom escrow: een heldere uitleg

Een gesloten overeenkomst (de 3-partijen overeenkomst) is een overeenkomst tussen één specifieke software gebruiker, de softwareontwikkelaar en de escrow agent. Het is een enkelvoudige overeenkomst die specifiek is voor één transactie. Het belangrijkste voordeel van een gesloten overeenkomst is dat alle voorwaarden en vereisten duidelijk zijn gedefinieerd en overeengekomen tussen de drie partijen. Dit minimaliseert het risico op misverstanden of onduidelijkheden.

Voordeel gesloten overeenkomst: flexibiliteit

Een ander voordeel van een gesloten overeenkomst is dat het de flexibiliteit biedt om de voorwaarden en vereisten van de overeenkomst aan te passen aan de wensen en eisen van de partijen. Bijvoorbeeld op het gebied van de frequentie van deponering, het verificatieniveau en de afgiftegronden. De escrow agent verzorgt de escrow regeling conform de gemaakte afspraken.

Nadeel kan zijn: tijdrovend en kostbaar

Er zijn ook enkele nadelen aan gesloten overeenkomsten. Omdat het specifiek is voor één samenwerking, kan het proces om de overeenkomst op te stellen en te onderhandelen tijdrovend en kostbaar zijn.

Gesloten overeenkomsten voor escrowregelingen

Als je organisatie werkt met software of andere digitale producten, dan kan het belangrijk zijn om een escrowregeling af te sluiten. Een escrowregeling is een overeenkomst waarbij een derde partij zoals Escrow4all als onafhankelijke partij de broncode, technische documentatie en andere belangrijke componenten van de software of het digitale product bewaart en deze beschikbaar stelt aan de klant indien de leverancier niet langer in staat is om de producten te leveren of te onderhouden. Om deze escrowregelingen goed te regelen, is het belangrijk om te kiezen voor de juiste soort overeenkomst.

Gesloten overeenkomst is driepartijen-overeenkomst

Een gesloten overeenkomst, ook wel een driepartijen-overeenkomst genoemd, is een overeenkomst tussen de IT-leverancier, de escrowagent en één begunstigde. Dit in tegenstelling tot de mantelovereenkomst welke meerdere begunstigden kent. Bovendien is ook het traject dat je bij deze twee verschillende typen overeenkomsten doorloopt, anders. Als je een mantelovereenkomst afsluit met een escrow agent dan bepaal je zelf de voorwaarden, waaronder jouw klanten kunnen meedraaien.

Vertrouwelijk

Een belangrijk voordeel van een gesloten overeenkomst voor escrowregelingen is dat het zorgt voor vertrouwelijkheid. Omdat de inhoud van de overeenkomst (in principe) niet openbaar wordt gemaakt, blijven de verplichtingen van de leverancier en de voorwaarden waaronder de broncode en technische documentatie beschikbaar worden gesteld vertrouwelijk.

Verplichtingen zijn duidelijk

Een ander voordeel van een gesloten overeenkomst voor escrowregelingen is dat het de verplichtingen van de leverancier duidelijk vastlegt. In deze overeenkomst worden de voorwaarden en de verplichtingen van de leverancier vastgelegd, waardoor de klant weet wat er van de leverancier wordt verwacht. Hierdoor kan de klant erop vertrouwen dat de leverancier aan zijn verplichtingen zal voldoen en dat de software of het digitale product veilig is gesteld. Maar het kan ook om data of SaaS gaan overigens.

Helpt geschillen voorkomen

Een gesloten overeenkomst voor escrowregelingen kan ook helpen om geschillen te voorkomen. Omdat de voorwaarden van de escrowregeling en de verplichtingen van de leverancier duidelijk zijn vastgelegd, kan dit eventuele onenigheden tussen de klant en de leverancier voorkomen. Als er toch een geschil ontstaat, kan de gesloten overeenkomst als basis dienen voor een oplossing.

In dit blog somden we enkele kenmerken op, maar natuurlijk is er nog veel meer te vertellen. Ben je op zoek naar betrouwbare informatie? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd

Bekijk ook deze berichten

De evolutie van deponering: zó gemakkelijk werkt het inmiddels Blog
28 mei, 2024

De evolutie van deponering: zó gemakkelijk werkt het inmiddels

‘Proactieve klantondersteuning belangrijk in ons werk’, Bram van den Berg, Escrow4All Blog
16 mei, 2024

‘Proactieve klantondersteuning belangrijk in ons werk’, Bram van den Berg, Escrow4All

Help, een escrowgeschil. Wat nu? Zó los je het snel en goed op! Blog
24 april, 2024

Help, een escrowgeschil. Wat nu? Zó los je het snel en goed op!

Contact

Laten we kennismaken

Op zoek naar innovatieve escrow oplossingen?
Neem geheel vrijblijvend contact op.