Welke afgiftegronden voor software escrow ken jij naast faillissement?

Afgiftegronden voor software escrow, over het ontvangen van broncode, zijn afspraken die worden gemaakt tussen de leverancier en de begunstigde. Maar het is ons expertise terrein, wij adviseren. Van ons advies afwijken mag, wij zijn er vooral om partijen bewust te maken van de best practices en eventuele gevolgen. Deze afgiftegronden vormen het belangrijkste artikel in élke software escrowovereenkomst. Logisch, want dit gaat over wanneer je toegang krijgt tot de broncode op het moment dat de zaken bij je leverancier minder goed verlopen dan je had verwacht. In 9 van de 10 gevallen gaat dit over een (aanstaand) faillissement. 

Aanpalende zaken van faillissement mogelijk belangrijke afroepgrond

Maar ook in andere gevallen kan het wenselijk zijn om op basis van een geldige afgiftegrond de benodigde informatie boven tafel te krijgen. Denk aan aanpalende zaken die verband houden met een faillissement of andere bedrijfswijziging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de overname van een bedrijf, waarbij de koper abrupt stopt met doorontwikkeling van de software. Als je bedrijfscontinuïteit op de tocht staat, biedt de escrowregeling een juridische en praktische uitweg.  

Ernstige nalatigheid kan geldige afroepgrond zijn

Een andere afroepgrond kan zijn het ernstig nalatig zijn van de softwareleverancier wat betreft onderhoud. Dit komt in de praktijk overigens heel weinig voor, maar geldt wel als een goede stok achter de deur. Wanneer we spreken over SaaS-escrow, dan hebben we het overigens over afroep- in plaats van afgiftegronden. Meer daarover in een volgend blog. 

Goed om te weten: in beroep gaan over de afgifte

Escrow4all bepaalt overigens niet of een afgiftegrond akkoord is en dus op groen voor uitwinning staat. Dat geldt alleen bij een faillissement, omdat er dan een verifieerbaar vonnis van de rechtbank is. Dat is de enige grond om uit te kunnen leveren zonder mogelijkheid tot beroep. Alle andere afgiftegronden zijn voor discussie vatbaar. 

Onafhankelijke arbiter: met de juiste vakkennis

Als Escrow4all is het niet onze rol om voor scheidsrechter te spelen, wij zijn immers de onafhankelijke derde: wij doen geen uitspraak. In plaats van een gang naar de rechtbank kan er ook met een onafhankelijke arbiter (in de vorm van een persoon) gewerkt worden. In Nederland raadt Escrow4all de stichting Geschillenoplossing Organisatie & Automatisering (SGOA) aan. Deze in de IT/software sector gespecialiseerde conflictbemiddelaar bepaalt met een team van onafhankelijke juristen en ICT deskundigen of een verzoek tot afgifte gegrond is.

Wie je ook kiest, om mogelijke discussies rondom aanwijzing te voorkomen dient de wijze van arbitrage altijd vooraf te worden benoemd (en dus door beide partijen goedgekeurd) in de escrow overeenkomst.

Wij houden ook rekening met aanpalende afgiftegronden

Kortom, bij een software escrow is de afgiftegrond hoofdzakelijk het gevolg van een (dreigend) faillissement. Maar we houden ook tot in detail rekening met aanpalende gronden zoals hierboven genoemd. Meer weten of even afstemmen? Neem contact met ons op.  

Gerelateerd

Bekijk ook deze berichten

De evolutie van deponering: zó gemakkelijk werkt het inmiddels Blog
28 mei, 2024

De evolutie van deponering: zó gemakkelijk werkt het inmiddels

‘Proactieve klantondersteuning belangrijk in ons werk’, Bram van den Berg, Escrow4All Blog
16 mei, 2024

‘Proactieve klantondersteuning belangrijk in ons werk’, Bram van den Berg, Escrow4All

Help, een escrowgeschil. Wat nu? Zó los je het snel en goed op! Blog
24 april, 2024

Help, een escrowgeschil. Wat nu? Zó los je het snel en goed op!

Contact

Laten we kennismaken

Op zoek naar innovatieve escrow oplossingen?
Neem geheel vrijblijvend contact op.